Bij het afsluiten van uw autoverzekering heeft u een bepaalde dekking gekozen, waarvan u denkt dat deze het beste zal passen. Ook bij het berekenen van uw autoverzekering heeft u waarschijnlijk wel gekeken naar verschillende dekkingen, dus u kunt er vanuit gaan dat uw oordeel goed is en dat u de juiste beslissing heeft genomen voor wat betreft de dekking van uw autoverzekering.

Verkeerde dekking gekozen

Toch kunt u na verloop van tijd in de veronderstelling zijn dat u de verkeerde dekking heeft gekozen. Dit kan zijn nadat u een keer schade heeft geclaimd bij uw verzekeraar en toen tot deze ontdekking kwam of door een andere reden. In elk geval wilt u dus nu uw dekking gaan aanpassen. Wat is hierbij mogelijk?

Dekking verhogen

Het verhogen van de dekking doordat u bijvoorbeeld van een WA+ dekking naar een WA casco dekking gaat is niet moeilijk te realiseren. Verzekeraars zien u over het algemeen graag aankomen met dit soort berichten, want dit betekent natuurlijk dat u ook qua premie meer zult gaan betalen. De meeste verzekeraars zullen hier dus niet over aarzelen en uw dekking verhogen.

Dekking verlagen

U kunt ook vinden dat u teveel premie betaalt en dat u daardoor uw dekking wilt verlagen. Hier geldt natuurlijk het tegenovergestelde als bij het verhogen, want de verzekeraar zal hierdoor minder geld van u ontvangen, aangezien u met een lagere dekking ook een lagere premie zult gaan betalen. De meeste verzekeraars zullen u daarom ook mededelen dat u met het verlagen van uw dekking zult moeten wachten totdat uw contract ten einde is. Pas dan krijgt u de gelegenheid dit te doen. Niet alle verzekeraars zijn zo, maar het merendeel wel. Bij uw berekening kunt u dit niet direct zien, maar door de polisvoorwaarden van de desbetreffende autoverzekering door te nemen kunt u wel zien wat hierbij mogelijk is.