Als u begint met autoverzekeringen berekenen weet u eigenlijk van tevoren nooit of een verzekeraar met wie u in zee gaat ook echt doet wat ze beloven. De meeste mensen zullen nooit klachten hebben over hun verzekeraar, maar er kunnen zich altijd bepaalde situaties voordoen waarbij een conflict ontstaat tussen verzekerde en verzekeraar. Iets wat bij het berekenen van uw autoverzekering natuurlijk niet te voorzien is.

Bespreek uw klacht met de verzekeraar

Wat u natuurlijk als eerste moet gaan proberen bij het ontstaan van een klacht van u richting uw verzekeraar is deze voorleggen aan uw verzekeraar en onderling tot een oplossing proberen te komen. De meeste verzekeraars zijn redelijk als uw klacht gegrond is. Het is ook belangrijk om eerst met uw klacht naar uw verzekeraar te gaan. Er zijn namelijk wel andere plekken waar u terecht kunt met uw klacht, maar die wordt toch pas in behandeling genomen indien u er onderling met uw verzekeraar niet uit kunt komen.

Instelling voor het melden van een klacht

Bent u dus in gesprek geweest met uw verzekeraar maar komt u er niet uit, dan kunt u zicht richten op het KiFiD, wat staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij geschillen die een financiële aard hebben, zoals bij de autoverzekering het geval is, zullen zij proberen de zaak te bemiddelen tussen beide partijen.

Allereerst zal de Financiële Ombudsman proberen te gaan bemiddelen. U legt uw klacht voor en indien ook de Financiële Ombudsman van mening is dat u in uw recht staat zal deze namens u de zaak overnemen en uw standpunt verdedigen. Uiteindelijk zal hier een oordeel uit voortkomen. Bent u het niet eens met het oordeel of de oplossing die de Financiële Ombudsman voor het probleem heeft, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie.

Anders dan bij de Financiële Ombudsman moet u wel geld betalen als u een beroep doet op de Geschillencommissie. Daarnaast zijn er een paar voorwaarden aan verbonden om bij de Geschillencommissie aan te kloppen, waaronder een minimaal schadebedrag. Ook de Geschillencommissie zal een uitspraak doen in de zaak. Bent u het opnieuw oneens met de uitspraak, dan zou u nog een laatste poging kunnen doen door de zaak voor te leggen aan de Commissie van Beroep. Ook hier betaalt u kosten voor en is een minimaal schadebedrag vereist. Hopelijk voor u komt het allemaal niet zover en kunt u bij een eventueel geschil met uw verzekeraar over uw autoverzekering dit onderling oplossen.